Uprzejmie informujemy, że:
a) Zakład Instalacji Elektrycznych ELMONT, ul. Wojska Polskiego 24/4, 34-400 Nowy Targ stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych w przypadku zgłoszenia CV poprzez formularz na stronie Kariera;
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie;
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej;
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres zieelmont@op.pl lub pisemnej na adres ul. Szymony 17A, 34-500 Zakopane;